Polityka prywatności

Zachowanie poufności danych jest dla firmy ChemaN niezwykle ważne i chcemy, aby każdy klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

 

Kto kontroluje Twoje dane osobowe?

Przekazywane nam dane osobowe są kontrolowane przez polską firmę PHU ChemaN Anna Rogozińska. Chroni ona także Twoje dane na mocy odpowiedniego prawa o ochronie danych osobowych.

PHU ChemaN Anna Rogozińska
Bałtycka 13
86-031 Osielsko
Polska

Rejestr firm: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Numer rejestracji firmy: 47526
Autoryzowany przedstawiciel: Anna Rogozińska
Numer VAT: 554-111-26-70

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Firma ChemaN przetwarza Twoje dane osobowe, aby wywiązać się z obowiązków nałożonych przez ustawę.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane tak długo, jak wymagają tego zasady prowadzenia księgowości w Twoim kraju.

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?

Będziemy używać Twoich danych osobowych, aby wypełniać postanowienia prawa lub sądów oraz stosować się do innych postanowień władz.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Twoje dane mogą być udostępniane w ramach wewnętrznych struktur (pracownicy biurowi i produkcyjni) w firmie ChemaN.

Pracownicy firmy ChemaN przeszli odpowiednie szkolenie dostyczące ochrony danych osobowych. Wewnęrznne procedury zapewniają pełną ochronę Państwa danych osobowych.

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z podmiotami spoza firmy ChemaN. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Ci naszych usług. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów zewnętrznych znajdziesz pod opisem procesów poniżej.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

W przypadku przetwarzania uzyskanych od Ciebie danych osobowych każdorazowo poinformujemy Cię, czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

Jakie masz prawa?

Prawo dostępu do danych:

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z ChemaN – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

Prawo do przenoszenia:

Gdy ChemaN przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych:

Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

Prawo do usunięcia danych:

Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez ChemaN, z wyjątkiem następujących sytuacji:

 • masz niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta
 • masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo
 • masz nieuregulowany dług wobec ChemaN, niezależnie od metody płatności
 • jeśli podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystałaś(eś) z naszych usług w niewłaściwy sposób
 • Twój dług został sprzedany firmie zewnętrznej w ciągu ostatnich trzech lat lub jednego roku (w przypadku klientów, którzy zmarli)
 • Jeśli dokonałaś(eś) jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu ChemaN:

Masz prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych na podstawie uzasadnionego interesu ChemaN. ChemaN zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego w następujący sposób:

 • wykonując instrukcje zawarte w każdej takiej wiadomości e-mail

Prawo do ograniczenia:

Masz prawo zażądać, aby ChemaN ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

 • jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu ChemaN, wtedy ChemaN ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych
  po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
 • jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy ChemaN musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich
  poprawności.
 • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia
  używania Twoich danych osobowych.
 • jeśli ChemaN nie potrzebuje już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony danych, dlatego wyznaczyliśmy grupę pracowników, która będzie odpowiadać na pytania dotyczące powyższych kwestii. Aby się z nimi skontaktować, napisz na adres chemanrodo@gmail.com

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:

Jeśli uważasz, że ChemaN przetwarza Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Uaktualnienia naszych Zasad prywatności:

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych lub Twoich praw.

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?

Będziemy używać Twoich danych, aby zapobiegać stratom, upewniać się, że przestrzegasz regulaminu oraz aby wykrywać korzystanie z naszych usług w sposób niezgodny z zasadami i zapobiegać mu.

Będziemy używać Twoich danych osobowych, aby zapobiegać niezgodnemu z zasadami korzystaniu z naszych usług online, móc sprawdzać takie przypadki oraz zapobiegać stratom i wyłudzeniom poprzez analizowanie zachowań klientów.

Które dane osobowe będziemy przetwarzać?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail
 • dane rozmiarowe oraz płeć
 • nagrania wideo
 • historię zamówień
 • informacje o dostawach
 • historię płatności

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Twoje dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie w celach opisanych powyżej. Będziemy też udostępniać Twoje dane firmom w celu raportowania opartego na wyjątkach.

Informacje o działaniach niezgodnych z prawem i oszustwach mogą być przekazywane firmom ubezpieczeniowym, organom prawnym oraz lokalnym i międzynarodowym organom sprawiedliwości. Pamiętaj, że takie instytucje mają niezależne prawo lub zobowiązania do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu uniemożliwienia korzystania z naszych usług w niewłaściwy sposób oraz na podstawie uzasadnionego interesu ChemaN.

Twoje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Masz prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie przez ChemaN Twoich danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu firmy. Aby to zrobić, wyślij wiadomość na adres chemanrodo@gmail.com Twoje dane zostaną usunięte i nie będziemy w stanie dłużej świadczyć Ci usług.

 

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) oraz podobne technologie w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia.